KOMERCJALIZACJA I TRANSFER WIEDZY

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji jest jednostką oferującą kompleksowe wsparcie w procesie przenoszenia wiedzy powstałej w rezultacie prac badawczych prowadzonych na Uczelni do praktyki gospodarczej.  Zadaniem Centrum jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Budynek Biblioteki Głównej, biuro nr 1

tel. 71 36 80 858

 

Kierownik Centrum:

dr Aleksandra Burdukiewicz
e-mail: aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji jest jednostką oferującą kompleksowe wsparcie w procesie przenoszenia wiedzy powstałej w rezultacie prac badawczych prowadzonych na Uczelni do praktyki gospodarczej.  Zadaniem Centrum jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Budynek Biblioteki Głównej, biuro nr 1

tel. 71 36 80 858

 

Kierownik Centrum:

dr Aleksandra Burdukiewicz

dokumenty do pobrania

.

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 2505
   'id' => int 2505
   'title' => string 'Regulamin: Uchwała nr R.0000.28.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dnia 28 marca 2019 zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”' (length=287)
   'filename' => string 'Uchwala-Senatu_Regulamin.pdf' (length=28)
   'filesize' => int 866275
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/05/Uchwala-Senatu_Regulamin.pdf' (length=72)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/uchwala-senatu_regulamin/' (length=86)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'uchwala-senatu_regulamin' (length=24)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 2501
   'date' => string '2019-05-29 08:10:34' (length=19)
   'modified' => string '2019-05-29 08:28:28' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin: Uchwała nr R.0000.28.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dnia 28 marca 2019 zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” 845.97 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 2506
   'id' => int 2506
   'title' => string 'Procedura w skrócie' (length=21)
   'filename' => string 'Procedura-w-skrocie.pdf' (length=23)
   'filesize' => int 1261180
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/05/Procedura-w-skrocie.pdf' (length=67)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/procedura-w-skrocie/' (length=81)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'procedura-w-skrocie' (length=19)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 2501
   'date' => string '2019-05-29 08:12:09' (length=19)
   'modified' => string '2019-05-29 08:12:53' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Procedura w skrócie 1.20 MB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 2507
   'id' => int 2507
   'title' => string 'Zgłoszenie dobra intelektualnego' (length=33)
   'filename' => string 'Zgloszenie-dobra-intelektualnego.doc' (length=36)
   'filesize' => int 107520
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zgloszenie-dobra-intelektualnego.doc' (length=80)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/zgloszenie-dobra-intelektualnego/' (length=94)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zgloszenie-dobra-intelektualnego' (length=32)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 2501
   'date' => string '2019-05-29 08:13:19' (length=19)
   'modified' => string '2019-05-29 08:13:31' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'msword' (length=6)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zgłoszenie dobra intelektualnego 105.00 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 2610
   'id' => int 2610
   'title' => string 'Przebieg procesu komercjalizacji UIP UEW' (length=40)
   'filename' => string 'Przebieg-procesu-komercjalizacji-UIP-UEW.pdf' (length=44)
   'filesize' => int 137799
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/06/Przebieg-procesu-komercjalizacji-UIP-UEW.pdf' (length=88)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/komercjalizacja-i-transfer-wiedzy/przebieg-procesu-komercjalizacji-uip-uew/' (length=102)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'przebieg-procesu-komercjalizacji-uip-uew' (length=40)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 2501
   'date' => string '2019-06-26 08:59:14' (length=19)
   'modified' => string '2019-06-26 09:01:13' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Przebieg procesu komercjalizacji UIP UEW 134.57 KB

organizacja procesu komercjalizacji

W procesie biorą udział:
 • Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji zajmuje się komercjalizacją bezpośrednią dóbr intelektualnych należących do Uniwersytetu (komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy)
 • Komisja ds. komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Komisja powoływana jest przez Rektora na okres kadencji. Skład Komisji:

Przewodniczący:

Prorektor właściwy ds. finansów i rozwoju

Członkowie Komisji:

 • Prorektor właściwy ds. nauki,
 • Osoby odpowiedzialne za poszczególne dyscypliny, w których Uniwersytet prowadzi działalność badawczą,
 • Przedstawiciel Biura Prawnego,
 • Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu,
 • kierownik Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji .

 

 

Do zadań Komisji należy w szczególności:
 • ocena potencjału rynkowego dóbr intelektualnych powstałych w Uniwersytecie,
 • sporządzanie opinii na temat zasadności komercjalizacji,
 • rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z zarządzaniem własnością intelektualną Uniwersytetu.

oferta dla naukowców

 • Pomoc w określaniu potencjału komercyjnego wyników prac badawczych;
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych do współpracy badawczej, projektów, oraz zainteresowanych komercjalizacją wyników prac B+R;
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej ścieżki komercjalizacji;
 • Obsługa procesu komercjalizacji własności intelektualnej wraz z przygotowaniem dokumentów (ofert, umów) i pomoc w negocjacjach z partnerem biznesowym;
 • Transfer wiedzy ‒ wsparcie w zakresie nawiązania współpracy z biznesem w celu wspólnej realizacji prac B+R, ekspertyz, analiz, opinii;
 • Wsparcie w zakresie formalizacji współpracy z biznesem (umowy o współpracy, porozumienia, umowy konsorcjum na potrzeby projektów realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami).