Granty na usługi doradcze

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu udziela Grantów na usługi doradcze wspierające rozwój przedsiębiorstw.

 

Projekt obejmuje zakup przez przedsiębiorców usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Wykonawcą usługi dla MŚP w ramach doradztwa może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.
Usługi doradcze mogą dotyczyć np.:

 • Opracowania modelu biznesowego;
 • Opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Opracowania biznesplanu;
 • Oceny poziomu i rodzaju innowacji (procesowej i produktowej(usługowej);
 • Doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Doradztwo może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 • /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:161:string '14px' (length=4)
  
  2,152,941.18 Wartość realizowanego projektu
 • /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:161:string '14px' (length=4)
  
  1,830,000 Wartość dofinansowania

Więcej informacji na temat grantów możesz uzyskać pod numerem telefonu 71 36 80 858, mailowo pod adresem uip@ue.wroc.pl. Umów się na spotkanie z konsultantem.

Skonsultuj swój projekt – wypełnij formularz;
Notatka z doradztwa niefinansowego – granty na usługi doradcze
i podpisany prześlij na: uip@ue.wroc.pl lub złóż w Biurze Projektu.

Dotacja przeznaczona jest dla:
mikro/małych/średnich przedsiębiorstw

z siedzibą w obszarze ZIT WrOF, czyli w gminach:

 • Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie)

 

 • preferowane branże wpisujące się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RSI) Dolnego Śląska, czyli:
  • Branża chemiczna i farmaceutyczna
  • Żywność wysokiej jakości
  • Surowce naturalne i wtórne
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)
  • Mobilność przestrzenna
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów

 

 

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 85% wartości netto przeprowadzonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu usług.

Nie ma określonej minimalnej wartości projektu. Mogą więc być wspierane nawet niewielkiej wartości usługi doradcze pomagające w zwiększaniu konkurencyjności firmy.
W pierwszej rundzie naboru kwota Grantu nie może przekroczyć 40 000 zł. Oznacza to, że maksymalna wartość usługi doradczej nie będzie większa niż ok. 47 059 zł netto.
 

Przykłady usług finansowanych w ramach doradczych:

 • Usługa doradcza w zakresie możliwości sfinansowania inwestycji w rozbudowę parku maszynowego z dotacji Unii Europejskiej w Twojej firmie kosztować będzie 10 000 zł netto. Twój wkład będzie wynosił tylko 1 500 zł netto – pozostałe 8 500 zł netto otrzymasz w ramach Grantu.
 • Usługa doradcza dotycząca opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia produktu na nowy rynek zbytu będzie kosztowała 40 000 zł netto. Koszt firmy wynosi w takim przypadku 6 000 zł netto, natomiast Grant 34 000 zł netto.
 • Przygotowanie biznes planu dla startupu kosztuje 12 000 zł. Realizacja takiej usługi będzie kosztowała firmę objętą dofinansowaniem 1 800 zł netto, a Grant wyniesie 10 200 zł.

Wnioski będą przyjmowane od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. 

 

Nabór odbędzie się w trzech rundach:

 • I runda: od lipca do września 2018 r. – aktualnie zawieszono nabór 
 • II runda: od października do grudnia 2018 r.
 • III runda: od stycznia do kwietnia 2019 r.

W pierwszej rundzie maksymalna wartość Grantu wyniesie 40 000 zł netto, w pozostałych rundach kwota ta może ulec zmianie.

Aktualne dokumenty dotyczące naboru znajdują się TUTAJ.

W związku z tym, iż kwota grantów ze złożonych wniosków w konkursie „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MŚP” we wznowionej I rundzie przekroczyła przewidzianą alokację, nabór wniosków zostaje zawieszony na czas oceny wniosków.

Od dnia 03.09.2018 r. godz. 11.00 wnioski o udzielenie grantu nie będą przyjmowane.

W przypadku, gdy po ocenie wniosków, pozostanie wolna kwota alokacji, nabór wniosków zostanie wznowiony.

Przypominamy, że elementem koniecznym przed złożeniem Wniosku o udzielenie Grantu jest dostarczenie (e-mailowo lub osobiście) wypełnionego i podpisanego Formularza doradztwa niefinansowego. Na podstawie formularza dokonywana jest wstępna kwalifikowalność projektu. Niezłożenie formularza powoduje odrzucenie wniosku.

Formularz z doradztwa niefinansowego

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1267
   'id' => int 1267
   'title' => string 'Formularz z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze' (length=65)
   'filename' => string 'Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze.docx' (length=66)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze.docx' (length=110)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze' (length=60)
   'date' => string '2018-06-29 14:06:54' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 14:09:37' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Formularz z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze 462.74 KB

Ogłoszenie o naborze (obowiązujące od 10.07.2018)

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1459
   'id' => int 1459
   'title' => string 'Ogłoszenie o naborze (obowiązujące od 10.07.2018) - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP' (length=122)
   'filename' => string 'Ogłoszenie-o-naborze-obowiązujące-od-10.07.2018-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf' (length=120)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/07/Ogłoszenie-o-naborze-obowiązujące-od-10.07.2018-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf' (length=164)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'ogloszenie-o-naborze-obowiazujace-od-10-07-2018-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp' (length=110)
   'date' => string '2018-07-12 10:50:45' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-12 10:50:45' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Ogłoszenie o naborze (obowiązujące od 10.07.2018) - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP 338.13 KB

Ogłoszenie o naborze (obowiązujące do 09.07.2018)

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1252
   'id' => int 1252
   'title' => string 'Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP' (length=91)
   'filename' => string 'Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf' (length=91)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf' (length=135)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp' (length=83)
   'date' => string '2018-06-29 13:43:21' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:43:21' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP 341.13 KB

Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 10.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1438
   'id' => int 1438
   'title' => string 'Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 10.07.2018' (length=52)
   'filename' => string 'Regulamin-konkursu-wersja-obowiązująca-od-dnia-10.07.2018.pdf' (length=63)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/07/Regulamin-konkursu-wersja-obowiązująca-od-dnia-10.07.2018.pdf' (length=107)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'regulamin-konkursu-wersja-obowiazujaca-od-dnia-10-07-2018' (length=57)
   'date' => string '2018-07-10 14:06:14' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-10 14:06:36' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 10.07.2018 449.06 KB

Regulamin konkursu obowiązujący do 09.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1253
   'id' => int 1253
   'title' => string 'Regulamin konkursu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP' (length=88)
   'filename' => string 'Regulamin-konkursu.pdf' (length=22)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-konkursu.pdf' (length=66)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'regulamin-konkursu' (length=18)
   'date' => string '2018-06-29 13:43:56' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:45:07' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin konkursu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP 436.59 KB

Wniosek o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1254
   'id' => int 1254
   'title' => string 'Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu' (length=50)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu.docx' (length=53)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu.docx' (length=97)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu' (length=47)
   'date' => string '2018-06-29 13:46:02' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:02' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu 412.00 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1255
   'id' => int 1255
   'title' => string 'Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis' (length=46)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx' (length=51)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx' (length=95)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2' (length=45)
   'date' => string '2018-06-29 13:46:40' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:40' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=65)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png' (length=57)
  
  Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis 381.62 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1256
   'id' => int 1256
   'title' => string 'Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=63)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=68)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=112)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2' (length=58)
   'date' => string '2018-06-29 13:46:41' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:47:26' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 409.24 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1257
   'id' => int 1257
   'title' => string 'Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=86)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=130)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2' (length=74)
   'date' => string '2018-06-29 13:46:42' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:42' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.17 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1258
   'id' => int 1258
   'title' => string 'Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=86)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=130)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2' (length=74)
   'date' => string '2018-06-29 13:46:44' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:44' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.89 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1259
   'id' => int 1259
   'title' => string 'Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP' (length=79)
   'filename' => string 'Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=82)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=126)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp' (length=72)
   'date' => string '2018-06-29 13:46:45' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:45' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP 394.53 KB

Kryteria oceny Wniosku obowiązujące od 10.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1441
   'id' => int 1441
   'title' => string 'Zał 2 do Regulaminu (obowiązujący od 10.07.2018) - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu' (length=96)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Regulaminu-obowiązujący-od-10.07.2018-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=96)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/07/Zał-2-do-Regulaminu-obowiązujący-od-10.07.2018-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=140)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-regulaminu-obowiazujacy-od-10-07-2018-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu' (length=89)
   'date' => string '2018-07-10 14:16:17' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-10 14:16:17' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Regulaminu (obowiązujący od 10.07.2018) - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 279.61 KB

Kryteria oceny Wniosku obowiązujące do 09.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1260
   'id' => int 1260
   'title' => string 'Zał 2 do Regulaminu (obowiązujący do 09.07.2018) - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu' (length=96)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu-1.pdf' (length=69)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu-1.pdf' (length=113)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-2' (length=64)
   'date' => string '2018-06-29 13:48:35' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-10 14:16:44' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Regulaminu (obowiązujący do 09.07.2018) - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 299.02 KB

Umowa o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1261
   'id' => int 1261
   'title' => string 'Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu' (length=48)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=51)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=95)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu' (length=45)
   'date' => string '2018-06-29 13:49:22' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:22' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu 90.47 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1262
   'id' => int 1262
   'title' => string 'Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco' (length=40)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc' (length=44)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc' (length=88)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2' (length=38)
   'date' => string '2018-06-29 13:49:48' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:48' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco 25.50 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1263
   'id' => int 1263
   'title' => string 'Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa' (length=43)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc' (length=47)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc' (length=91)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2' (length=41)
   'date' => string '2018-06-29 13:49:52' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:52' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa 63.00 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1264
   'id' => int 1264
   'title' => string 'Zał 4 do Umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych' (length=57)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Umowy-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-1.docx' (length=62)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-4-do-Umowy-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-1.docx' (length=106)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-umowy-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2' (length=56)
   'date' => string '2018-06-29 13:49:53' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:53' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 329.63 KB

Wniosek o refundację

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1265
   'id' => int 1265
   'title' => string 'Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację' (length=44)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx' (length=47)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx' (length=91)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje' (length=40)
   'date' => string '2018-06-29 13:50:54' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:50:54' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację 399.78 KB

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1266
   'id' => int 1266
   'title' => string 'Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje' (length=60)
   'filename' => string 'Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf' (length=64)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf' (length=108)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '4' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2' (length=59)
   'date' => string '2018-06-29 13:51:30' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:51:30' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje 315.55 KB

Opublikowano: 29.06.2018

  W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie grantów w ramach konkursu „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MSP” – runda I prezentujemy listę pozytywnie ocenionych projektów.

  wyniki

  I runda (opublikowano 30.08.2018r.)

  •                             
   /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
   array (size=15)
    'ID' => int 1554
    'id' => int 1554
    'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór I' (length=106)
    'filename' => string 'Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf' (length=104)
    'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf' (length=148)
    'alt' => string '' (length=0)
    'author' => string '2' (length=1)
    'description' => string '' (length=0)
    'caption' => string '' (length=0)
    'name' => string 'wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i' (length=97)
    'date' => string '2018-08-30 11:40:35' (length=19)
    'modified' => string '2018-08-30 11:40:35' (length=19)
    'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
    'type' => string 'application' (length=11)
    'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
   
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór I 204.75 KB