Granty na usługi doradcze II nabór

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie grantów w ramach konkursu „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MSP” – runda I prezentujemy listę pozytywnie ocenionych projektów.

Formularz z doradztwa niefinansowego

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1806
   'id' => int 1806
   'title' => string 'Notatka z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP' (length=103)
   'filename' => string 'Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=104)
   'filesize' => int 472180
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=148)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=151)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp' (length=97)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:34:09' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:34:09' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Notatka z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 461.11 KB

Ogłoszenie o naborze

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1807
   'id' => int 1807
   'title' => string 'Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP' (length=91)
   'filename' => string 'Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf' (length=91)
   'filesize' => int 336074
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP.pdf' (length=135)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2/' (length=139)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2' (length=85)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:35:23' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:35:23' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP 328.20 KB

Regulamin konkursu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1808
   'id' => int 1808
   'title' => string 'Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP' (length=85)
   'filename' => string 'Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.pdf' (length=87)
   'filesize' => int 436149
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.pdf' (length=131)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=135)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp' (length=81)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:35:35' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:35:35' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 425.93 KB

Wniosek o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1809
   'id' => int 1809
   'title' => string 'Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP' (length=119)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=118)
   'filesize' => int 422612
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=162)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=164)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp' (length=110)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:35:57' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:35:57' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 412.71 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1255
   'id' => int 1255
   'title' => string 'Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis' (length=46)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx' (length=51)
   'filesize' => int 390782
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx' (length=95)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2/' (length=99)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2' (length=45)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:40' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:40' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=65)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=53)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png' (length=57)
  
  Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis 381.62 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1256
   'id' => int 1256
   'title' => string 'Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=63)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=68)
   'filesize' => int 419062
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=112)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2/' (length=112)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2' (length=58)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:41' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:47:26' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 409.24 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1257
   'id' => int 1257
   'title' => string 'Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=86)
   'filesize' => int 403632
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=130)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2/' (length=128)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2' (length=74)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:42' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:42' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.17 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1258
   'id' => int 1258
   'title' => string 'Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=86)
   'filesize' => int 404366
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=130)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2/' (length=128)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2' (length=74)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:44' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:44' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.89 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1259
   'id' => int 1259
   'title' => string 'Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP' (length=79)
   'filename' => string 'Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=82)
   'filesize' => int 403998
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=126)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp/' (length=126)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp' (length=72)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:45' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:45' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP 394.53 KB

Kryteria oceny Wniosku

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1810
   'id' => int 1810
   'title' => string 'Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu' (length=65)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=67)
   'filesize' => int 301992
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=111)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-4/' (length=118)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-4' (length=64)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:36:12' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:36:12' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 294.91 KB

Umowa o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1811
   'id' => int 1811
   'title' => string 'Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu' (length=48)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=51)
   'filesize' => int 94210
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=95)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu-2/' (length=101)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu-2' (length=47)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:36:28' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:36:28' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu 92.00 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1262
   'id' => int 1262
   'title' => string 'Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco' (length=40)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc' (length=44)
   'filesize' => int 26112
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc' (length=88)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2/' (length=92)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2' (length=38)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:49:48' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:48' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'msword' (length=6)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco 25.50 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1263
   'id' => int 1263
   'title' => string 'Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa' (length=43)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc' (length=47)
   'filesize' => int 64512
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc' (length=91)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2/' (length=95)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2' (length=41)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:49:52' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:52' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'msword' (length=6)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa 63.00 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1264
   'id' => int 1264
   'title' => string 'Zał 4 do Umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych' (length=57)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Umowy-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-1.docx' (length=62)
   'filesize' => int 337539
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-4-do-Umowy-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-1.docx' (length=106)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-4-do-umowy-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2/' (length=110)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-umowy-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2' (length=56)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:49:53' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:53' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 329.63 KB

Wniosek o refundację

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1812
   'id' => int 1812
   'title' => string 'Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację' (length=44)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx' (length=47)
   'filesize' => int 408563
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx' (length=91)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje-2/' (length=96)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje-2' (length=42)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:36:43' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:36:43' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację 398.99 KB

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1266
   'id' => int 1266
   'title' => string 'Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje' (length=60)
   'filename' => string 'Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf' (length=64)
   'filesize' => int 323119
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf' (length=108)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2/' (length=113)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2' (length=59)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:51:30' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:51:30' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje 315.55 KB

Opublikowano: 26.10.2018