Granty na usługi doradcze

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu udziela Grantów na usługi doradcze wspierające rozwój przedsiębiorstw.

 

Projekt obejmuje zakup przez przedsiębiorców usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Wykonawcą usługi dla MŚP w ramach doradztwa może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.
Usługi doradcze mogą dotyczyć np.:

 • Opracowania modelu biznesowego;
 • Opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Opracowania biznesplanu;
 • Oceny poziomu i rodzaju innowacji (procesowej i produktowej(usługowej);
 • Doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Doradztwo może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 • /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:161:string '14px' (length=4)
  
  2,152,941.18 Wartość realizowanego projektu
 • /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:161:string '14px' (length=4)
  
  1,830,000 Wartość dofinansowania

Więcej informacji na temat grantów możesz uzyskać pod numerem telefonu 71 36 80 858, mailowo pod adresem uip@ue.wroc.pl. Umów się na spotkanie z konsultantem.

Skonsultuj swój projekt – wypełnij formularz;
Notatka z doradztwa niefinansowego – granty na usługi doradcze
i podpisany prześlij na: uip@ue.wroc.pl lub złóż w Biurze Projektu.

Dotacja przeznaczona jest dla:
mikro/małych/średnich przedsiębiorstw

z siedzibą w obszarze ZIT WrOF, czyli w gminach:

 • Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie)

 

 • preferowane branże wpisujące się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RSI) Dolnego Śląska, czyli:
  • Branża chemiczna i farmaceutyczna
  • Żywność wysokiej jakości
  • Surowce naturalne i wtórne
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)
  • Mobilność przestrzenna
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów

 

 

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 85% wartości netto przeprowadzonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu usług.

Nie ma określonej minimalnej wartości projektu. Mogą więc być wspierane nawet niewielkiej wartości usługi doradcze pomagające w zwiększaniu konkurencyjności firmy.
W drugiej rundzie naboru kwota Grantu nie może przekroczyć 21 620 zł. Oznacza to, że maksymalna wartość usługi doradczej nie będzie większa niż ok. 25 440 zł netto.
Przykłady usług finansowanych w ramach doradczych:

 • Usługa doradcza w zakresie możliwości sfinansowania inwestycji w rozbudowę parku maszynowego z dotacji Unii Europejskiej w Twojej firmie kosztować będzie 10 000 zł netto. Twój wkład będzie wynosił tylko 1 500 zł netto – pozostałe 8 500 zł netto otrzymasz w ramach Grantu.
 • Usługa doradcza dotycząca opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia produktu na nowy rynek zbytu będzie kosztowała 25 000 zł netto. Koszt firmy wynosi w takim przypadku 3 750 zł netto, natomiast Grant 21 250 zł netto.
 • Przygotowanie biznes planu dla startupu kosztuje 12 000 zł. Realizacja takiej usługi będzie kosztowała firmę objętą dofinansowaniem 1 800 zł netto, a Grant wyniesie 10 200 zł.

Wnioski będą przyjmowane od lipca 2018 r. do lipca 2019 r. 

 

Nabór odbędzie się w czterech rundach:

 • I runda: od lipca do września 2018 r.  nabór zakończony
 • II runda: od października do grudnia 2018 r. nabór zakończony
 • III runda: od stycznia do maja 2019 r. nabór zakończony
 • IV runda: lipiec 2019 r.

Aktualne dokumenty dotyczące naboru znajdują się TUTAJ.

CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU: ,,GRANTY NA USŁUGI DORADCZE – INTELIGENTNE INWESTYCJE W ROZWÓJ MŚP”

Informujemy, iż od dnia 03.06.2019 r. od godz. 15.35 Wnioski o udzielenie grantu nie będą przyjmowane. Złożone do tej godziny wnioski przekroczyły kwotę wolnej alokacji, tj. 109 910,75 zł.

Przypominamy, że elementem koniecznym przed złożeniem Wniosku o udzielenie Grantu jest dostarczenie (e-mailowo lub osobiście) wypełnionego i podpisanego Formularza doradztwa niefinansowego. Na podstawie formularza dokonywana jest wstępna kwalifikowalność projektu. Niezłożenie formularza powoduje odrzucenie wniosku.

Formularz z doradztwa niefinansowego

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1806
   'id' => int 1806
   'title' => string 'Notatka z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP' (length=103)
   'filename' => string 'Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=104)
   'filesize' => int 472180
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=148)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=155)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp' (length=97)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:34:09' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:34:09' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Notatka z doradztwa niefinansowego - granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 461.11 KB

Ogłoszenie o naborze

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 2640
   'id' => int 2640
   'title' => string 'Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór IV' (length=103)
   'filename' => string 'Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-nabór-IV.pdf' (length=101)
   'filesize' => int 240111
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/06/Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-nabór-IV.pdf' (length=145)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2/ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-iv/' (length=148)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-iv' (length=92)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 2636
   'date' => string '2019-06-27 12:55:29' (length=19)
   'modified' => string '2019-06-27 12:55:29' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór IV 234.48 KB

Regulamin konkursu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 2639
   'id' => int 2639
   'title' => string 'Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór IV' (length=97)
   'filename' => string 'Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-IV.pdf' (length=97)
   'filesize' => int 353351
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/06/Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-IV.pdf' (length=141)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2/regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-iv/' (length=146)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-iv' (length=90)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 2636
   'date' => string '2019-06-27 12:55:07' (length=19)
   'modified' => string '2019-06-27 12:55:07' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór IV 345.07 KB

Wniosek o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1943
   'id' => int 1943
   'title' => string 'Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP' (length=119)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=118)
   'filesize' => int 422868
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-udzielenie-grantu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP.docx' (length=162)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2/' (length=170)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '6' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-udzielenie-grantu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-2' (length=112)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2019-01-02 15:04:49' (length=19)
   'modified' => string '2019-01-02 15:04:49' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP 412.96 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1255
   'id' => int 1255
   'title' => string 'Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis' (length=46)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx' (length=51)
   'filesize' => int 390782
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis-1.xlsx' (length=95)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2/' (length=103)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis-2' (length=45)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:40' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:40' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=65)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=53)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png' (length=57)
  
  Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis 381.62 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1945
   'id' => int 1945
   'title' => string 'Zał 1A - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis' (length=54)
   'filename' => string 'Zał-1A-Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx' (length=57)
   'filesize' => int 401152
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-1A-Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx' (length=101)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-1a-oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2/' (length=110)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '6' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1a-oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2' (length=52)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2019-01-02 15:06:24' (length=19)
   'modified' => string '2019-01-02 15:10:18' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 1A - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 391.75 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1256
   'id' => int 1256
   'title' => string 'Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=63)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=68)
   'filesize' => int 419062
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=112)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2/' (length=116)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp-2' (length=58)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:41' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:47:26' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 409.24 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1257
   'id' => int 1257
   'title' => string 'Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=86)
   'filesize' => int 403632
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=130)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2/' (length=132)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2' (length=74)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:42' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:42' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.17 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1258
   'id' => int 1258
   'title' => string 'Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=86)
   'filesize' => int 404366
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP-1.docx' (length=130)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2/' (length=132)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp-2' (length=74)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:44' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:44' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.89 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1259
   'id' => int 1259
   'title' => string 'Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP' (length=79)
   'filename' => string 'Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=82)
   'filesize' => int 403998
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-o-spelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=126)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp/' (length=130)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp' (length=72)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:46:45' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:46:45' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2C do Wniosku - Załacznik C do oświadczenia o spelnianiu kryteriów MŚP 394.53 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1944
   'id' => int 1944
   'title' => string 'Zał 3 do Wniosku - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych' (length=59)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Wniosku-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx' (length=62)
   'filesize' => int 335407
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-3-do-Wniosku-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx' (length=106)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-3-do-wniosku-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2/' (length=116)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '6' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-wniosku-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-2' (length=58)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2019-01-02 15:06:23' (length=19)
   'modified' => string '2019-01-02 15:10:18' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Wniosku - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 327.55 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1975
   'id' => int 1975
   'title' => string 'Wyliczenie statusu MŚP - KPiR (narzędzie pomocnicze)' (length=55)
   'filename' => string 'wyliczenie-statusu-MŚP-KPiR.xlsx' (length=34)
   'filesize' => int 13894
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/wyliczenie-statusu-MŚP-KPiR.xlsx' (length=78)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-innowacje-dla-msp/wyliczenie-statusu-msp-kpir/' (length=83)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '2' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'wyliczenie-statusu-msp-kpir' (length=27)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 203
   'date' => string '2019-01-18 11:37:01' (length=19)
   'modified' => string '2019-01-18 12:56:01' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=65)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=53)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png' (length=57)
  
  Wyliczenie statusu MŚP - KPiR (narzędzie pomocnicze) 13.57 KB

Kryteria oceny Wniosku

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1946
   'id' => int 1946
   'title' => string 'Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu' (length=65)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=67)
   'filesize' => int 302106
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=111)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-6/' (length=122)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '6' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu-6' (length=64)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2019-01-02 15:08:37' (length=19)
   'modified' => string '2019-01-02 15:10:18' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 295.03 KB

Umowa o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1811
   'id' => int 1811
   'title' => string 'Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu' (length=48)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=51)
   'filesize' => int 94210
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zał-3-do-Regulaminu-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=95)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu-2/' (length=105)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-regulaminu-umowa-o-udzielenie-grantu-2' (length=47)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-10-26 12:36:28' (length=19)
   'modified' => string '2018-10-26 12:36:28' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu 92.00 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1262
   'id' => int 1262
   'title' => string 'Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco' (length=40)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc' (length=44)
   'filesize' => int 26112
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco-1.doc' (length=88)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2/' (length=96)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco-2' (length=38)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:49:48' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:48' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'msword' (length=6)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco 25.50 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1263
   'id' => int 1263
   'title' => string 'Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa' (length=43)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc' (length=47)
   'filesize' => int 64512
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa-1.doc' (length=91)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2/' (length=99)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa-2' (length=41)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:49:52' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:49:52' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'msword' (length=6)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa 63.00 KB

Wniosek o refundację

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1947
   'id' => int 1947
   'title' => string 'Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację' (length=44)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx' (length=47)
   'filesize' => int 408637
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Zał-4-do-Regulaminu-Wniosek-o-refundację.docx' (length=91)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje-3/' (length=100)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '6' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-regulaminu-wniosek-o-refundacje-3' (length=42)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2019-01-02 15:09:29' (length=19)
   'modified' => string '2019-01-02 15:10:18' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=59)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację 399.06 KB

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=21)
   'ID' => int 1266
   'id' => int 1266
   'title' => string 'Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje' (length=60)
   'filename' => string 'Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf' (length=64)
   'filesize' => int 323119
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje-1.pdf' (length=108)
   'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2/' (length=117)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje-2' (length=59)
   'status' => string 'inherit' (length=7)
   'uploaded_to' => int 240
   'date' => string '2018-06-29 13:51:30' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-29 13:51:30' (length=19)
   'menu_order' => int 0
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'subtype' => string 'pdf' (length=3)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje 315.55 KB

Opublikowano: 28.06.2019

  Aktualizacja III nabór - Ogłoszenie i Regulamin konkursu (31.07.2019)

  •                             
   /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
   array (size=21)
    'ID' => int 2695
    'id' => int 2695
    'title' => string 'Aktualizacja III nabór - Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (31.07.2019)' (length=131)
    'filename' => string 'Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-31.07.2019.pdf' (length=115)
    'filesize' => int 236256
    'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/07/Aktualizacja-Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MŚP-31.07.2019.pdf' (length=159)
    'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2/aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-31-07-2019-2/' (length=165)
    'alt' => string '' (length=0)
    'author' => string '9' (length=1)
    'description' => string '' (length=0)
    'caption' => string '' (length=0)
    'name' => string 'aktualizacja-ogloszenie-o-naborze-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-31-07-2019-2' (length=109)
    'status' => string 'inherit' (length=7)
    'uploaded_to' => int 2636
    'date' => string '2019-07-31 13:37:11' (length=19)
    'modified' => string '2019-07-31 13:37:43' (length=19)
    'menu_order' => int 0
    'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
    'type' => string 'application' (length=11)
    'subtype' => string 'pdf' (length=3)
    'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
   
   Aktualizacja III nabór - Ogłoszenie o naborze - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP (31.07.2019) 230.72 KB
  •                             
   /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
   array (size=21)
    'ID' => int 2696
    'id' => int 2696
    'title' => string 'Aktualizacja III nabór - Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (31.07.2019 r.)' (length=128)
    'filename' => string 'Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-31.07.2019-r..pdf' (length=114)
    'filesize' => int 351494
    'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/07/Aktualizacja-Regulamin-konkursu-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-31.07.2019-r..pdf' (length=158)
    'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2/aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-31-07-2019-r-2/' (length=165)
    'alt' => string '' (length=0)
    'author' => string '9' (length=1)
    'description' => string '' (length=0)
    'caption' => string '' (length=0)
    'name' => string 'aktualizacja-regulamin-konkursu-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-31-07-2019-r-2' (length=109)
    'status' => string 'inherit' (length=7)
    'uploaded_to' => int 2636
    'date' => string '2019-07-31 13:37:26' (length=19)
    'modified' => string '2019-07-31 13:37:53' (length=19)
    'menu_order' => int 0
    'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
    'type' => string 'application' (length=11)
    'subtype' => string 'pdf' (length=3)
    'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
   
   Aktualizacja III nabór - Regulamin konkursu Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP (31.07.2019 r.) 343.26 KB

  Opublikowano: 31.07.2019

   W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie grantów w ramach konkursu „Granty na usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MSP” – runda I, II, III prezentujemy listę pozytywnie ocenionych projektów.

   wyniki oceny merytorycznej - I, II i III runda

   opublikowano 30.08.2018r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 1554
     'id' => int 1554
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór I' (length=106)
     'filename' => string 'Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf' (length=104)
     'filesize' => int 209666
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf' (length=148)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i/' (length=155)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i' (length=97)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2018-08-30 11:40:35' (length=19)
     'modified' => string '2018-08-30 11:40:35' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór I 204.75 KB

   opublikowano 8.10.2018 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 1791
     'id' => int 1791
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP nabór I' (length=104)
     'filename' => string 'Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf' (length=104)
     'filesize' => int 279071
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-I.pdf' (length=148)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i-2/' (length=157)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-i-2' (length=99)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2018-10-25 10:30:25' (length=19)
     'modified' => string '2019-01-03 08:52:43' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP nabór I 272.53 KB

   opublikowano 3.01.2019 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 1950
     'id' => int 1950
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II' (length=107)
     'filename' => string 'Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II.pdf' (length=105)
     'filesize' => int 205742
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II.pdf' (length=149)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii/' (length=156)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii' (length=98)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2019-01-03 08:44:57' (length=19)
     'modified' => string '2019-01-03 08:52:43' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II 200.92 KB

   opublikowano 18.01.2019 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 1984
     'id' => int 1984
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II' (length=107)
     'filename' => string 'Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II-uzupełnienie.pdf' (length=119)
     'filesize' => int 207758
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-usługi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwój-MSP-nabór-II-uzupełnienie.pdf' (length=163)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii-uzupelnienie/' (length=169)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwestycje-w-rozwoj-msp-nabor-ii-uzupelnienie' (length=111)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2019-01-18 12:50:15' (length=19)
     'modified' => string '2019-01-18 12:51:34' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór II 202.89 KB

   opublikowano 28.02.2019 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 2354
     'id' => int 2354
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III' (length=108)
     'filename' => string 'stan-na-28-02-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=116)
     'filesize' => int 469940
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/03/stan-na-28-02-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=160)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-28-02-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=167)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'stan-na-28-02-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp' (length=109)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2019-03-28 13:46:33' (length=19)
     'modified' => string '2019-03-28 13:59:05' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III 458.93 KB

   opublikowano 15.03.2019 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 2355
     'id' => int 2355
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III' (length=108)
     'filename' => string 'stan-na-15-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=116)
     'filesize' => int 508064
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/03/stan-na-15-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=160)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-15-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=167)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'stan-na-15-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp' (length=109)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2019-03-28 13:47:20' (length=19)
     'modified' => string '2019-03-28 13:59:14' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MSP - nabór III 496.16 KB

   opublikowano 29.03.2019 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 2392
     'id' => int 2392
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III' (length=109)
     'filename' => string 'stan-na-29-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=118)
     'filesize' => int 168094
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/stan-na-29-03-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=162)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-29-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=167)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'stan-na-29-03-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp' (length=109)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2019-04-05 08:06:38' (length=19)
     'modified' => string '2019-04-05 08:16:33' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 164.15 KB

   opublikowano 12.04.2019 r.

   •                             
    /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
    array (size=21)
     'ID' => int 2418
     'id' => int 2418
     'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III' (length=109)
     'filename' => string 'stan-na-12-04-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=116)
     'filesize' => int 183028
     'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2019/04/stan-na-12-04-2019-WYNIKI-OCENY-MERYTORYCZNEJ-GRANTY-NA-USŁUGI-DORADCZE-INTELIGENTNE-INWWESTYCJE-W-ROZWÓJ-MŚP.pdf' (length=160)
     'link' => string 'http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze-2-2/stan-na-12-04-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp/' (length=167)
     'alt' => string '' (length=0)
     'author' => string '2' (length=1)
     'description' => string '' (length=0)
     'caption' => string '' (length=0)
     'name' => string 'stan-na-12-04-2019-wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-uslugi-doradcze-inteligentne-inwwestycje-w-rozwoj-msp' (length=109)
     'status' => string 'inherit' (length=7)
     'uploaded_to' => int 240
     'date' => string '2019-04-17 14:33:34' (length=19)
     'modified' => string '2019-04-17 14:34:12' (length=19)
     'menu_order' => int 0
     'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
     'type' => string 'application' (length=11)
     'subtype' => string 'pdf' (length=3)
     'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
    
    Wyniki oceny merytorycznej - Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP - nabór III 178.74 KB