Granty na innowacje dla MŚP

PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU: ,,GRANTY NA INNOWACJE DLA MŚP”

Przypominamy, że elementem koniecznym przed złożeniem Wniosku o udzielenie Grantu jest dostarczenie (e-mailowo lub osobiście) wypełnionego i podpisanego Formularza doradztwa niefinansowego. Na podstawie formularza dokonywana jest wstępna kwalifikowalność projektu. Niezłożenie formularza powoduje odrzucenie wniosku.

Skonsultuj swój projekt – wypełnij formularz i podpisany prześlij na: uip@ue.wroc.pl lub złóż w Biurze Projektu.

Pliki do pobrania:

Formularz doradztwa niefinansowego

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1272
   'id' => int 1272
   'title' => string 'Formularz doradztwa niefinansowego - granty na innowacje' (length=56)
   'filename' => string 'Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-innowacje.docx' (length=59)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-innowacje.docx' (length=103)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'notatka-z-doradztwa-niefinansowego-granty-na-innowacje' (length=54)
   'date' => string '2018-06-29 14:17:30' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-02 14:37:23' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Formularz doradztwa niefinansowego - granty na innowacje 463.77 KB

Ogłoszenie o naborze (obowiązujące od 12.07.2018)

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1457
   'id' => int 1457
   'title' => string 'Ogłoszenie o naborze - Granty na innowacje dla MŚP (od 12.07.2018)' (length=68)
   'filename' => string 'Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-innowacje-dla-MŚP-od-12.07.2018.pdf' (length=68)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/07/Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-innowacje-dla-MŚP-od-12.07.2018.pdf' (length=112)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'ogloszenie-o-naborze-granty-na-innowacje-dla-msp-od-12-07-2018' (length=62)
   'date' => string '2018-07-12 10:45:07' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-12 10:45:07' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Ogłoszenie o naborze - Granty na innowacje dla MŚP (od 12.07.2018) 358.75 KB

Ogłoszenie o naborze (obowiązujące do 11.07.2018)

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1182
   'id' => int 1182
   'title' => string 'Ogłoszenie o naborze - Granty na innowacje dla MŚP' (length=52)
   'filename' => string 'Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-innowacje-dla-MŚP.pdf' (length=54)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Ogłoszenie-o-naborze-Granty-na-innowacje-dla-MŚP.pdf' (length=98)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string 'ahdiahidaif iahfiafhfiah kamolafafajk ajfiajfijaf ' (length=50)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'ogloszenie-o-naborze-granty-na-innowacje-dla-msp' (length=48)
   'date' => string '2018-06-28 10:17:43' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:18:12' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Ogłoszenie o naborze - Granty na innowacje dla MŚP 370.78 KB

Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 12.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1454
   'id' => int 1454
   'title' => string 'Regulamin konkursu Granty na innowacje obowiązujący od 12.07.2018' (length=67)
   'filename' => string 'Regulamin-konkursu-Granty-na-innowacje-obowiązujący-od-12.07.2018.pdf' (length=71)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/07/Regulamin-konkursu-Granty-na-innowacje-obowiązujący-od-12.07.2018.pdf' (length=115)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'regulamin-konkursu-granty-na-innowacje-obowiazujacy-od-12-07-2018' (length=65)
   'date' => string '2018-07-12 09:37:32' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-12 09:37:32' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin konkursu Granty na innowacje obowiązujący od 12.07.2018 451.65 KB

Regulamin konkursu obowiązujący do dnia 11.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1189
   'id' => int 1189
   'title' => string 'Regulamin konkursu - Granty na innowacje dla MŚP' (length=49)
   'filename' => string 'Regulamin-konkursu-Granty-na-innowacje-dla-MŚP.pdf' (length=51)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-konkursu-Granty-na-innowacje-dla-MŚP.pdf' (length=95)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'regulamin-konkursu-granty-na-innowacje-dla-msp' (length=46)
   'date' => string '2018-06-28 10:34:59' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:34:59' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Regulamin konkursu - Granty na innowacje dla MŚP 442.48 KB

Wniosek o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1223
   'id' => int 1223
   'title' => string 'Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu' (length=50)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-przyznanie-grantu.docx' (length=53)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Regulaminu-Wniosek-o-przyznanie-grantu.docx' (length=97)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-regulaminu-wniosek-o-przyznanie-grantu' (length=47)
   'date' => string '2018-06-28 13:57:15' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 13:57:46' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie grantu 413.08 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1194
   'id' => int 1194
   'title' => string 'Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis' (length=46)
   'filename' => string 'Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis.xlsx' (length=49)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-1-do-Wniosku-Formularz-pomoc-de-minimis.xlsx' (length=93)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-1-do-wniosku-formularz-pomoc-de-minimis' (length=43)
   'date' => string '2018-06-28 10:41:12' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:41:12' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=65)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png' (length=57)
  
  Zał 1 do Wniosku - Formularz pomoc de minimis 381.57 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1195
   'id' => int 1195
   'title' => string 'Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=63)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP.docx' (length=66)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Wniosku-Oświadczenia-o-spełnianie-kryteriów-MŚP.docx' (length=110)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-wniosku-oswiadczenia-o-spelnianie-kryteriow-msp' (length=56)
   'date' => string '2018-06-28 10:41:14' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:51:22' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Wniosku - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 409.13 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1191
   'id' => int 1191
   'title' => string 'Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=84)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2A-do-Wniosku-Załącznik-A-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=128)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2a-do-wniosku-zalacznik-a-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp' (length=72)
   'date' => string '2018-06-28 10:41:08' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:41:08' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2A do Wniosku - Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 392.99 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1192
   'id' => int 1192
   'title' => string 'Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=84)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2B-do-Wniosku-Załącznik-B-do-oświadczenia-o-spełnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=128)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2b-do-wniosku-zalacznik-b-do-oswiadczenia-o-spelnianiu-kryteriow-msp' (length=72)
   'date' => string '2018-06-28 10:41:10' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:41:10' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2B do Wniosku - Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 394.86 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1193
   'id' => int 1193
   'title' => string 'Zał 2C do Wniosku - Załącznik C do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP' (length=81)
   'filename' => string 'Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-os-pelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=82)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2C-do-Wniosku-Załacznik-C-do-oświadczenia-os-pelnianiu-kryteriów-MŚP.docx' (length=126)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2c-do-wniosku-zalacznik-c-do-oswiadczenia-os-pelnianiu-kryteriow-msp' (length=72)
   'date' => string '2018-06-28 10:41:11' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:50:41' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2C do Wniosku - Załącznik C do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 393.39 KB

Kryteria oceny wniosku obowiązujące od 12.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1455
   'id' => int 1455
   'title' => string 'Zał 2 do Regulaminu obowiązujący od 12.07.2018 - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu' (length=94)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Regulaminu-obowiązujący-od-12.07.2018-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=96)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/07/Zał-2-do-Regulaminu-obowiązujący-od-12.07.2018-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=140)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '9' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-regulaminu-obowiazujacy-od-12-07-2018-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu' (length=89)
   'date' => string '2018-07-12 09:47:03' (length=19)
   'modified' => string '2018-07-12 09:47:03' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Regulaminu obowiązujący od 12.07.2018 - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 285.26 KB

Kryteria oceny wniosku obowiązujące do 11.07.2018

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1196
   'id' => int 1196
   'title' => string 'Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu' (length=65)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=67)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Regulaminu-Kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-Grantu.pdf' (length=111)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-regulaminu-kryteria-oceny-wniosku-o-udzielenie-grantu' (length=62)
   'date' => string '2018-06-28 10:42:59' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:42:59' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosku o udzielenie Grantu 297.17 KB

Umowa o udzielenie Grantu

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1197
   'id' => int 1197
   'title' => string 'Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu' (length=48)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Regulaminu-Bnl-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=55)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Regulaminu-Bnl-Umowa-o-udzielenie-Grantu.docx' (length=99)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-regulaminu-bnl-umowa-o-udzielenie-grantu' (length=49)
   'date' => string '2018-06-28 10:43:31' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:52:27' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Regulaminu - Umowa o udzielenie Grantu 90.81 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1198
   'id' => int 1198
   'title' => string 'Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco' (length=40)
   'filename' => string 'Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco.doc' (length=42)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-2-do-Umowy-Wzór-Weksel-in-blanco.doc' (length=86)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-2-do-umowy-wzor-weksel-in-blanco' (length=36)
   'date' => string '2018-06-28 10:43:52' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:43:52' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 2 do Umowy - Wzór Weksel in blanco 25.50 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1199
   'id' => int 1199
   'title' => string 'Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa' (length=43)
   'filename' => string 'Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa.doc' (length=45)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-3-do-Umowy-Wzór-Deklaracja-wekslowa.doc' (length=89)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-3-do-umowy-wzor-deklaracja-wekslowa' (length=39)
   'date' => string '2018-06-28 10:43:55' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:43:55' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/msword' (length=18)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 3 do Umowy - Wzór Deklaracja wekslowa 62.50 KB
 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1200
   'id' => int 1200
   'title' => string 'Zał 4 do Umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych' (length=57)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Umowy-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx' (length=60)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-4-do-Umowy-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx' (length=104)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-umowy-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych' (length=54)
   'date' => string '2018-06-28 10:43:57' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:43:57' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 327.14 KB

Wniosek o refundację

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1201
   'id' => int 1201
   'title' => string 'Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację' (length=44)
   'filename' => string 'Zał-4-do-Regulaminu-BnI-Wniosek-o-refundację.docx' (length=51)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-4-do-Regulaminu-BnI-Wniosek-o-refundację.docx' (length=95)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-4-do-regulaminu-bni-wniosek-o-refundacje' (length=44)
   'date' => string '2018-06-28 10:44:46' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:52:40' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (length=71)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 4 do Regulaminu - Wniosek o refundację 400.31 KB

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 •                             
  /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
  array (size=15)
   'ID' => int 1202
   'id' => int 1202
   'title' => string 'Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje' (length=60)
   'filename' => string 'Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje.pdf' (length=62)
   'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zał-5-do-Regulaminu-Regionalne-Inteligentne-Specjalizacje.pdf' (length=106)
   'alt' => string '' (length=0)
   'author' => string '1' (length=1)
   'description' => string '' (length=0)
   'caption' => string '' (length=0)
   'name' => string 'zal-5-do-regulaminu-regionalne-inteligentne-specjalizacje' (length=57)
   'date' => string '2018-06-28 10:45:42' (length=19)
   'modified' => string '2018-06-28 10:45:42' (length=19)
   'mime_type' => string 'application/pdf' (length=15)
   'type' => string 'application' (length=11)
   'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/document.png' (length=54)
  
  Zał 5 do Regulaminu - Regionalne Inteligentne Specjalizacje 315.67 KB

Opublikowano: 28.06.2018

  wyniki naborów

  Wyniki oceny merytorycznej - Granty na innowacje dla MŚP - nabór I

  •                             
   /www/vhosts/inqube.pl/html/wp-content/themes/inqube/page-templates/inner-circled-page.php:104:
   array (size=15)
    'ID' => int 1655
    'id' => int 1655
    'title' => string 'Wyniki oceny merytorycznej - Granty na innowacje dla MŚP - nabór I' (length=68)
    'filename' => string 'Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-innowacje-dla-MŚP-nabór-I.xlsx' (length=69)
    'url' => string 'http://inqube.pl/wp-content/uploads/2018/09/Wyniki-oceny-merytorycznej-Granty-na-innowacje-dla-MŚP-nabór-I.xlsx' (length=113)
    'alt' => string '' (length=0)
    'author' => string '2' (length=1)
    'description' => string '' (length=0)
    'caption' => string '' (length=0)
    'name' => string 'wyniki-oceny-merytorycznej-granty-na-innowacje-dla-msp-nabor-i' (length=62)
    'date' => string '2018-09-27 07:48:24' (length=19)
    'modified' => string '2018-09-27 07:48:24' (length=19)
    'mime_type' => string 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet' (length=65)
    'type' => string 'application' (length=11)
    'icon' => string 'http://inqube.pl/wp-includes/images/media/spreadsheet.png' (length=57)
   
   Wyniki oceny merytorycznej - Granty na innowacje dla MŚP - nabór I 85.95 KB